OBS! Find opdateret info om Sulelængen i Magtenbølle på https://www.sulelaengen.dk/kommende-arrangementer

- at iværksætte kulturelle arrangementer og events (mu­sik, foredrag, udstillinger, litteratur­kred­se mv.) i ”Sulelængen” på Enggaarden i Magtenbølle, og at arbejde med og igangsætte konkrete projekter el­ler emner, som aktive medlemmer af foreningen er in­­te­res­se­­ret i at frem­­me. Sådanne projekter behøver ik­ke nødvendigvis kun at være ”kulturelle”, men kan om­fatte pro­­jekter, som frem­mer iværksætteri, bæ­re­dyg­tighed, social ansvarlighed, naturoplevelser mv.

 

 

 

 

 

 

 

Sulelængens bestyrelsen består af:

Ingrid Henriksen, Magtenbølle (Formand)
Jørgen Bjerring, Magtenbølle (kasserer, PR mv.)
Peder Fredskild, Tommerup St. ("Det Hele")
Bent Hartwig, Korup (”Det Hele”)
Agnete Sommerlund, Bellinge ("Det Hele")
Niels Henrik Wolf, Odense C (suppl.)

 

Alle, som støtter op om foreningens formål er vel­kom­ne som medlemmer, og vi håber på ”aktiv del­tagelse” til vore generalforsamlinger, hvor årets ak­ti­viteter vil blive drøftet. Ordinær generalforsamling af­holdes i januar kvartal.

 


Bliv medlem i Foreningen ”Sulelængens Venner”.
Kontingent i 2020: 100,- kr. pr. person.
Bank: Totalbanken: konto 6880-1082667.
MobilePay: 38193

Husk at angive navn + e-mailadresse
Vi vil have ”Liv på Landet”, primært med ”Mu­sik & Brunch”arrangementer og Søndagsmatinéer, men og­så andre ak­­ti­vi­­teter (foredrag, events, udstil­lin­g­er), som kan have interesse.
Har du en event, hvor du kan bru­ge os, så kon­takt os!